Kā pārdot dzīvokli, māju vai zemi?

Ja esiet nolēmuši īpašuma pārdošanu uzticēt speciālistiem, tad lai darījums notiktu, visām tajā iesaistītajām pusēm ir jājūtas droši.

Mūsu profesionāļi ar prieku konsultēs Jūs visos ar īpašumu saistītajos jautājumos, lai Jūs justos droši sperot nākamos soļus tā realizācijā. Pareiza partnera izvēle ir neatņemama veiksmīgas sadarbības sastāvdaļa.

Svarīgākie dokumenti, kas ir nepieciešami īpašuma pārdošanas darījuma uzsākšanai:

  • Zemesgrāmata
  • Notariāli apstiprināta kreditora piekrišana, ja nekustamais īpašums ir ķīla.
  • Notariāli apstiprināta laulātā piekrišana īpašuma pārdošanai ( ja esat laulībā)
  • Inventarizācijas lieta un zemes robežu plāns.
  • Izziņa no pašvaldības par nodokļu nomaksas statusu.
Pieteikties konsultācijai